Privacy Beleid

Privacybeleid SCF Essences


Deze pagina is voor het laatst aangepast op 29-03-2021

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van SCF Essences. U dient zich ervan bewust te zijn dat SCF Essences niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

SCF Essences respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. SCF Essences houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van SCF Essences of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

De persoonsgegevens van klanten worden door SCF Essences verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Communicatie over bestellingen
 • Administratieve doeleinden voor het uitvoeren van bestellingen
 • Uitvoeren en leveren van de bestelling

Verzamelde gegevens voor bestellingen
Ten behoeve van het uitvoeren en leveren van bestellingen vraagt SCF Essences de volgende gegevens:

 • Voornaam en Achternaam
 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • Factuuradres
 • Afleveradres
 • Telefoonnummer
 • Email adres
 • Bankrekeningnummer

U kunt ervoor kiezen een account aan te maken waarin uw persoonsgegevens worden opgeslagen zodat u deze niet bij iedere bestelling opnieuw hoeft in te vullen en zodat u uw orderhistorie kunt bekijken.  Wanneer u langer dan 2 jaar geen gebruik maakt van uw account, wordt het account inclusief uw orderhistorie verwijderd. Uw persoonsgegevens zijn daarna alleen nog in onze financiële administratie aanwezig gedurende de bewaartermijn die op grond van de wet is vereist. Uiteraard kunt u er zelf te allen tijde voor kiezen om uw account door ons te laten verwijderen, zie ook de rechten omtrent uw gegevens verderop in deze Privacy Policy

Abonnees op onze nieuwsbrief

SCF Essences verzamelt persoonsgegevens voor nieuwsbrieven om de persoon te informeren door middel van nieuwsuitingen.

 • Deze gegevens komen voort uit het aanmelden voor onze nieuwsbrief via onze website
 • Personen die zich  uit eigen beweging bij ons melden  om geïnformeerd te worden via email, persoonlijk contact, media uitingen of bezoek.
 • Aanvragen via het contactformulier
 • Vragen via email
 • Verzoek om contact via social media
 • Afgifte visitekaartje

De volgende gegevens worden hiervoor verwerkt of gevraagd:

 • Voornaam en Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Email adres

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van SCF Essences of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van SCF Essences of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

In de meeste browsers kunt u cookies accepteren, weigeren of deleten. De methode verschilt per browser. Meer informatie hierover treft u op:

(a)    https://support.google.com/chrome/answer/95647 (Chrome);

(b)    https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(c)    https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/ (Opera);

(d)    https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(e)    https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (Safari); and

(f)    https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

Als u alle cookies weigert kan het zijn dat de website niet optimaal functioneert.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt met derden gedeeld wanneer het noodzakelijk is voor de uitvoering van hieronder beschreven doeleinden:

 • Het verzorgen van de internetomgeving en webwinkel.
 • Het leveren van uw bestelling.
 • Het verzorgen van de software ten behoeve van de (financiële) administratie.
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie (accountant).
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen of partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met bovengenoemde partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Bewaartermijn
SCF Essences bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
SCF Essencesheeft maatregelen genomen om de beveiling van uw persoonsgegevens te beschermen zoals o.a.:

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We hebben een SSL verbinding op onze website die zorgt ervoor dat alle data versleuteld word.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen, in wilt zien of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming, maar laten we altijd eerst open communiceren met elkaar.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

SCF Essences
Bezoekadres
Bonac, 47120 Saint Jean de Duras, Frankrijk
+33 (0) 681 76 85 94
bonjour@scfessences.com

× Hallo, hoe kunnen we je helpen?